ATT TÄNKA PÅ VID IN OCH UTFLYTTNING

Att tänka på vid inflyttning

Inflyttnings datum/Nycklar
Datum och tid kommer vi överens om, i samband med det skriver man på en nyckel kvittens vilket visar hur många nycklar man mottagit, finns inte detta antalet nycklar kvar vid flytt får man själv stå för kostnaden att byta lås.

Hyran
Hyran ska betalas in i förskott, sista vardagen i månaden, vilket innebär att hyran för Juni ska vara oss tillhanda sista vardagen i Maj.

Respektera grannarna
Det är viktigt att alltid respektera sina grannar, mellan klockan 22.00 och 06.00 får man inte spela hög musik eller föra oväsen.
Om man dock ska ha fest eller likande som kan störa, så kan man vara trevlig och informera sina grannar om detta i förtid.

El-abonnemang/Hemförsäkring
Ni som hyresgäster måste själva se till att göra en anmälan till elnätsföretaget för ett elnäts avtal och att ni har en hemförsäkring för den aktuella bostaden på inflyttningsdagen. 

Att tänka på vid utflyttning

Uppsägning av lägenhet
En uppsägning görs enligt följande 
- Underteckna sida två på kontraktet och lämna till oss
- Skicka ett brev med uppgifter om lägenheten och       kontaktuppgifter till dig som hyresgäst. Glöm ej underskrift och datum. 
Du som hyresgäst har alltid 3 månaders uppsägning räknat från den sista i den månaden uppsägningen görs. 

Besiktning
Besiktning sker klockan 12 på avflyttningsdagen, vilket är den 1 helgfria vardagen i månaden om inget annat är överenskommet. Vill man att vi besiktar t.ex städ innan avflyttningsdagen måste man boka det med oss i god tid innan. 

Nycklar
Alla nycklar ska återlämnas på plats klockan 12 på avflyttningsdagen, fattas det någon nyckel får man själv stå för kostnaden att byta cylinder/lås.

Städning
Lägenheten ska vara städad klockan 12 på avflyttninsdagen. Om den inte är godkänt städad kommer hyresgästen att debiteras för flyttstädning. Vill man ha en koll av städ innan den dagen måste man boka in det med oss i god tid innan. 
Se STÄD TIPS för mer info
 
Lägenhetens skick
Lägenheten ska vara i samma skick som vid inflyttning, dvs att endast normal slitage får förekomma. Vid eventuella skador på lägenheten, orsakad av hyresgästen, blir man debiterad.

El-abonnemang/Hemförsäkring
Hyresgästen ombesörjer att själv avsluta el-abonnemang och hemförsäkring.