LOKALER OCH FÖRRÅD

Förrådslokal uthyres på Drottninggatan 56 i Motala, endast förvaring ingen näringsverksamhet får förekomma i denna lokal.
Rummet är 350cm*280cm = 10 kvm 
Takhöjd 2,25 meter
Endast belysning ingår. 
Hyran är 300 kr i månaden.
Mejla till motalahyreshusab@outlook.com för intresse.


Förrådslokal uthyres på Ostdalsgatan 26 i Motala, endast förvaring ingen näringsverksamhet får förekomma i lokalen. 
Rummet är 490*380 = 18,6 kvm
Takhöjden är 215cm
Belysning och underhållsvärme ingår i hyran. 
Hyran är 500 kr i månaden.
Melja till motalahyreshusab@outlook.com för intresse.